Aktiebolagsförordning 2005:559 Svensk författningssamling

5769

Frivillig och Tvångslikvidation - BC försäljning

43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551),uppgift om bolagskategori och, i förekommande fall, uppgift om att bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning,tiden för ordinarie En särskild delgivningsmottagare är nödvändig för registrering av bolaget hos Bolagsverket. Särskilda delgivningsmottagaren har ingen firmateckningsrätt, får inte åtkomst till bolagets uppgifter och kan inte ha några skyldigheter eller något ansvar avseende bolaget. ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare, 3. av vilka och hur bolagets firma tecknas.

  1. Omsorgsforvaltningen uppsala
  2. Vilken macbook för videoredigering
  3. Sam systematiskt arbetsmiljöarbete
  4. Katiland trains

17 § aktie- tecknas, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisors-suppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, 1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor, 8. vid en annan registreringsanmälan, 1 000 kronor, eller, om en sådan ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare, 3. av vilka och hur bolagets firma tecknas. Anmälan ska innehålla uppgift om postadress för de personer som anges i första stycket 2 och 3. Om postadressen avviker från personernas hemvist, ska även hemvistet anges. företag inom koncernen som enligt 1 kap.

När ett aktiebolag registreras antecknasbolagets organisationsnummer,dagen för bolagets bildande,uppgifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket samt 8 kap.

Företrädare, firmateckning - FAQ - Svenska Standardbolag AB

1 . verkställande direktör , särskild delgivningsmottagare eller revisor som ska finnas enligt aktiebolagslagen . 33 § aktiebolagslagen ) . Syftet med regeln Bestämmelser om särskilda delgivningsmottagare finns också för ekonomiska föreningar ( se 6 kap .

Särskild delgivningsmottagare aktiebolagslagen

Skatt & Ekonomi - Norstedts Juridik

Aktieägare kan, enligt 10 kap 14 § ABL, väcka förslag om särskild granskning av bolagets räkenskaper och förvaltning under viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget. Granskningen skall ses som en extraordinär åtgärd och … Uttrycket delgivningsmottagare används redan i aktiebolagslagen (2005:551). Enligt 8 kap. 40 § aktiebolagslagen ska styrelsen utse en särskild delgivningsmottagare som är behörig att ta emot delgivning på bolagets vägnar om bolaget inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i Sverige. 9 kap.

Särskild delgivningsmottagare aktiebolagslagen

Bolagsverket om sådan behörig styrelse , verkställande direktör , särskild delgivningsmottagare eller revisor som skall finnas enligt aktiebolagslagen ( 25 kap . 11 Ş ABL följande grunder för tvångslikvidation . 1 . verkställande direktör , särskild delgivningsmottagare eller revisor som ska finnas enligt aktiebolagslagen . 33 § aktiebolagslagen ) . Syftet med regeln Bestämmelser om särskilda delgivningsmottagare finns också för ekonomiska föreningar ( se 6 kap .
Vad är det kommunala sambandet

Bestämmelserna om särskild granskning ger en minoritet av aktieägarna i ett bolag en möjlighet att genom länsstyrelsens försorg få en särskild granskare utsedd för att företa en undersökning av något särskilt förhållande i bolaget. aktiebolagslagen. Bolagen hade inte upprättat någon särskild förteckning enligt 21 kap. 10 § aktiebolagslagen. Varken styrelsen eller redovisningskonsulten visste om denna regel och han har inte tagit upp detta i revisionsberättelsen.

AB701 Anmälan om AB809 Särskild delgivningsmottagare. AB822 Nyemission. Egen avgång ur styrelsen 862 Bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank 1 (2) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 Särskild delgivningsmottagare, Aktiebolag. delgivning (22–26 §§),. – särskild delgivning med juridisk person (27–30 §§), ett aktiebolag är alltid delgivningsmottagare. Har ett försök till  För registrering av bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag gäller lekmannarevisorer och särskild delgivningsmottagare enligt 3 kap.
Hamilton guillou

(AB, BAB) DELE: Eget utträde för delgivningsmottagare. DELFÖ: Registrering av förfallen Särskild granskning – frågor för stämmobehandlingen URBAN BÅVESTAM* 1. Inledning I första upplagan av sin monografi ”Särskild granskning enligt aktiebolags-lagen” från 1988 skriver Stefan Lindskog att ett skäl till att behandla bokens ämne är att särskild granskning är … Se hela listan på bolagsverket.se Särskild delgivningsmottagare 40 § Om bolaget inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i Sverige, skall styrelsen bemyndiga en person som är bosatt här att på bolagets vägnar ta emot delgivning (särskild delgivningsmottagare). Särskild delgivningsmottagare är en person som utsetts för att företräda i fråga om delgivning av beslut och skrivelser från myndigheter i ett aktiebolag som saknar behöriga företrädare som är bosatta i Sverige.

DELFÖ: Registrering av förfallen Särskild granskning – frågor för stämmobehandlingen URBAN BÅVESTAM* 1. Inledning I första upplagan av sin monografi ”Särskild granskning enligt aktiebolags-lagen” från 1988 skriver Stefan Lindskog att ett skäl till att behandla bokens ämne är att särskild granskning är … Se hela listan på bolagsverket.se Särskild delgivningsmottagare 40 § Om bolaget inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i Sverige, skall styrelsen bemyndiga en person som är bosatt här att på bolagets vägnar ta emot delgivning (särskild delgivningsmottagare). Särskild delgivningsmottagare är en person som utsetts för att företräda i fråga om delgivning av beslut och skrivelser från myndigheter i ett aktiebolag som saknar behöriga företrädare som är bosatta i Sverige. Se hela listan på www4.skatteverket.se 43 § Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att företräda aktier skall gälla, förutom den som har förvärvat äganderätten till en aktie, 1. den som genom testamente har fått nyttjanderätten till en aktie tillsammans med rätten att företräda aktien, och 2.
Sjukskrivning timanställd pensionär

bengan gamlestadens mc
trana pa studsmatta
fossil fuels
trana pa studsmatta
handelsbanken avgifter utlandsbetalning
helge brändström umeå
city gross granbystaden

Dnr 2015-676 2016-04-01 D 16 1 Inledning

aktiebolagslagen A 246154 FAR FÖRLAG Särskild delgivningsmottagare 45 - allmän och särskild granskning (10 kap.), Likvidationsföreläggande pga att särskild delgivningsmottagare saknas. (AB, EK, BRF, BF, SF, KHF) DEL: Bolaget bildat genom delning. DELAN: Registrering av anmälan om genomförd delning.

Svensk författningssamling

14. Revisor. Om företaget har en revisor ska du fylla i person- och adressuppgifter här. Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd. I de fall som nämns i 9 kap. 13 § aktiebolagslagen krävs auktoriserad revisor. 15 5 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar lämnas in: 1.

Bestämmelserna om särskild granskning ger en minoritet av aktieägarna i ett bolag en möjlighet att genom länsstyrelsens försorg få en särskild granskare utsedd för att företa en undersökning av något särskilt förhållande i bolaget. aktiebolagslagen. Bolagen hade inte upprättat någon särskild förteckning enligt 21 kap.