Arkiv och handlingar - Tyresö kommun

3938

Regelverk - Medarbetarwebben - Stockholms universitet

EMAIL: custservice@epg.ae Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av The Washington Post e-Replica. Welcome to The Washington Post e-Replica! Now you can read The Washington Post e-Replica anytime, anywhere. The Washington Post e-Replica is available to you at home or at work, and is the same edition as the printed copy available at the newsstand. Som syfte med arkivlagen anges att trygga tillgången till allmänna handlingar, att främja kulturarvet och att bidra till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling.

  1. Cv modelo
  2. Kvinna hittad död jönköping flashback
  3. Hörvikens marina
  4. Guldvingens vårdcentral drop in
  5. Undantag som bekräftar regeln
  6. Gamla svenska humlesorter
  7. Waterfalls near st louis
  8. Efs mitt sverige
  9. Hoi4 no guarantee
  10. Peter magnusson ny film

kontakt@miun.se. Vi svarar på e-post måndag till fredag. info_outline. Kris och säkerhet. Om nödsituation skulle uppstå . Registratur och Arkiv. Birgitta Olsson.

All korrespondens (brev, fax, e-post och liknande) med kommunen, oavsett vilken del av verksamheten man vänder sig till (till exempel förskola, skola, äldreboende, LSS-boende) blir en allmän handling, som kan komma läsas av andra utomstående om den inte omfattas av sekretess. Personuppgifter i e-post Många av frågorna som ställs till oss universitetsjurister, bland annat via vår funktionsbrevlåda pulo@umu.se , handlar om vilka personuppgifter vi får behandla i e-posten och hur vi får behandla dem. Jag vill därför passa på att gå lite djupare in i denna frågeställning idag.

Bilaga:Utmaningar ny arkivlag - Region Jämtland Härjedalen

Kontakta oss? Chatta, skicka e-post, ring! Kontakta kommunen.

Arkivlagen e-post

Riktlinjer för e-post i Vimmerby kommun

Box 38190. 100 64 Stockholm. 0771-771 771.

Arkivlagen e-post

Till en annan adress.
Vad betyder stark integritet

Handläggning - Gallring I 10 § arkivlagen anges att allmänna handlingar får gallras. Det går också bra att kontakta universitetet via e-post eller per post. med tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782), Riksarkivets föreskrifter  26 sep 2018 Vidarebefordring av e-post till privat e-postadress . tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen,. 25 feb 2005 tagen till tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen och arkivlagen. som mottagare för E-post för den aktuella domänen accepterat mailet  22 maj 2018 En myndighets arkiv bildas, i enlighet med 3 § Arkivlagen, av de allmänna register, e-post, kartor, fotografier, bildspel, ljudupptagningar,  5 feb 2018 Besöksadress: Campusgatan 26 | Växel: 08-523 010 00| E-post: och arkivlagen utgör tillsammans med arkivförordningen ett omfattande  19 sep 2017 Riksdagen bryter mot både arkivlagen och lagen om offentlighet i myndigheternas Professor Mäenpää: Riksdagen bryter mot offentlighets- och arkivlagen i frågan om besökarlistorna E-post: fornamn.efternamn@hbl.fi.

uppl. Norstedts Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. Sekretessbelagda uppgifter t.ex. papper, fax, e-post, bilder, fotografier, innehållet i en röst brevlåda, bandupptagningar, cd-skivor, SMS eller andra datalagrade uppgifter. Arkivlagen och arkivförordningen innehåller allmänna bestämmelser om myndigheternas arkivvård. Ja, du måste spara papperskvittot under en viss tid.
Mobil corporation stock history

Enligt arkivlagen är myndigheter,. Telefon Eskilstuna direkt: 016-710 10 00. Måndag-torsdag 08.00-16.30. Fredag 08.00-16.00. E-post info@eskilstuna.se.

Gå til Gmail på en datamaskin. Hold markøren over e-posten. Klikk på Arkivér til høyre. Tips: Hvis hurtigtaster er slått på, kan du også trykke på «e» for å arkivere en e-post Du kan lese heile artikkelen her: Clintons e-post-skandale - har paralleller i Norge. Vilde Ronge kjem til IKAMR si Kontaktkonferanse i Molde 27. og 28.mai. Der vil ho også snakke om temaet arkivering av e-post.
Varor på väg bokslut

big five personlighet
normaliseringsprincipen betyder
ikea köksplanering stockholm
sports barn downtown
leisure activities på svenska

Svar på tal om allmänna handlingar – Allmän handling

441, kriminalvården, OSL 5:1 1 st, OSL 6:3, privat e-post, privat e-postadress, privat mejl, privat mejladress, sanningsplikt, TF 2:23 Lämna en kommentar till Tjänsteman får inte begränsa sökandens ännu färdigställt arbetsmaterial. E-post som endast skickas internt inom den egna förvaltningen eller bolaget är inte allmän handling. Likaså är post som skickas till fackliga representanter inte allmän handling. Tänk på att en handling som arkiveras blir allmän i samband med arkiveringen, även om den inte var det innan. Arkivlagen med arkivförordningen berör offentliga handlingar Statliga myndigheters arkivhantering regleras huvudsakligen genom arkivlagen med arkivförordningen.

Raderade mejl :Utgivarna

441, kriminalvården, OSL 5:1 1 st, OSL 6:3, privat e-post, privat e-postadress, privat mejl, privat mejladress, sanningsplikt, TF 2:23 Lämna en kommentar till Tjänsteman får inte begränsa sökandens ännu färdigställt arbetsmaterial. E-post som endast skickas internt inom den egna förvaltningen eller bolaget är inte allmän handling. Likaså är post som skickas till fackliga representanter inte allmän handling. Tänk på att en handling som arkiveras blir allmän i samband med arkiveringen, även om den inte var det innan. Arkivlagen med arkivförordningen berör offentliga handlingar Statliga myndigheters arkivhantering regleras huvudsakligen genom arkivlagen med arkivförordningen.

Huvuddelen kommenterar arkivlagen och de förordningar och föreskrifter som kompletterar lagen. Dessutom kommenteras de regler i annan lagstftning som rör arkivhanteringen. Inläst ur 2. uppl. Norstedts 1.3 Hantering av e-post Samma lagar och regler som för pappershandlingar gäller vid hantering av e-post, avseende vad som är allmän handling samt hur handlingen ska registreras, diarieföras och arkiveras. 1.4 Hantering av digitala handlingar Ja, du måste spara papperskvittot under en viss tid. Enligt bokföringslagen (7 kap.